Välkommen till Kårarvet!

Här på Kårarvet, i det bergsmanslandskap som ingår i Världsarvet Falun, har Koloniföreningen Falans medlemmar odlat sedan 1960-talet. Vårt koloniområde ligger på cykelavstånd från centrum och det är omgivet av hästhagar, skog och Önsbacksdammen som en gång i tiden försåg Falu Gruva med vatten.

Föreningen, som bildades för över hundra år sedan, har med tiden vuxit till att omfatta 141 lotter. Vi välkomnar alltid nya medlemmar – mer information om hur du blir kolonist hittar du i menyn under odlingslotter och stuglotter.

Ekologisk odling är en självklarhet för oss. Koloniträdgårdsförbundets miljödiplomering på guldnivå gör att vi bland annat förbinder oss att undvika konstgödsel och kompostera vårt trädgårdsavfall. Som kolonister bidrar vi alla till att föra en kulturhistoria vidare och vi är övertygade om att omtanke om naturen hör framtiden till.

Koloniträdgårdsföreningen Falan