Arbetsdagar

Under säsongen har vi fem gemensamma arbetsdagar då vi hjälps åt att göra snyggt på de gemensamma ytor vi disponerar och vid dammen. Det är närvaroplikt vid minst ett tillfälle per lott.

Byggnader

För att området ska behålla sin småskaliga karaktär reglerar detaljplanen byggrätten på kolonilotterna. Samtliga byggnader inom området, inklusive förråd och växthus, både på kolonilotter med och utan befintlig kolonistuga, kräver normalt bygglov. Detaljplanen medger dock att förråd och växthus som uppfyller vissa krav får uppföras utan kommunalt bygglov. Ska du riva en byggnad på din lott eller göra en förändring av befintlig byggnad eller bygga nytt, krävs föreningens godkännande. Detta oavsett om åtgärden kräver bygglov från kommunen eller ej.
Detaljplan, byggregler och ansökan om byggtillstånd finns under rubriken dokument.

Dricksvatten

Dricksvatten finns att hämta på fyra ställen inom området. Kranarna är märkta med ”dricksvatten”

Toaletter

Det finns fem utedass på området. Självklart hjälper vi alla till att hålla toaletterna fräscha. Toalettpapper står varje kolonist för själva.

Ladan

Ladan går att hyra för eget bruk. Lista för att skriva upp sig finns i brevlådan vid ladans anslagstavla.

Koloniträdgårdsföreningen Falan