Om föreningen

Koloniföreningen Falan, som har en hundraårig historia, håller sedan 1960-talet till på Kårarvet strax utanför centrala Falun. Marken arrenderas av Falu kommun och föreningen ansvarar för att sköta och underhålla området.

Våra medlemmar, i dagsläget över 140 kolonister, bidrar till att föra ett kulturarv vidare. Genom att odla grönsaker, blommor, frukt och bär värnar vi om miljön och bidrar till det naturliga kretsloppet. Koloniträdgårdsförbundets miljödiplomering innebär  bland annat att vi odlar utan konstgödsel, komposterar vårt trädgårdsavfall och har ett eget bisamhälle.

Föreningen bildades redan 1912, av en man vid namn Matts Karlsson, och flyttade till Kårarvet 1966. Området har utökats i flera etapper till dagens 141 lotter (113 stuglotter och 28 odlingslotter). Sedan 2002 ingår koloniområdet i Världsarvet Falun, som består av gruvan, staden och det omkringliggande bergsmanslandskapet.

 

Mer information

Föreningens stadgar, ordningsregler, byggregler och annat finns under dokument i huvudmenyn.

Koloniträdgårdsföreningen Falan